текущ регион » София

абонамент скорост
(international/bg)
предплатен
абонамент
срочен договор
3 месеца
срочен договор
12 месеца
срочен договор
24 месеца
ОГРАНИЧЕН
до 10 Mbit/s 12 лв 10 лв 8 лв 6 лв
ИКОНОМИЧЕН
20/50 Mbit/s 18 лв
15 лв
13 лв
10 лв
СТАНДАРТЕН
30/70 Mbit/s 21 лв 17 лв
15 лв
12 лв
ПРЕМИУМ
до 100 Mbit/s 30 лв 26 лв
24 лв
18 лв
PON 1 **
до 90 Mbit/s

22 лв

при закупено устройство

- 26 лв 20 лв
PON 2 ** до 150 Mbit/s

28 лв

при закупено устройство

- 36 лв 30 лв
           
БЕЗЖИЧЕН
РУТЕР
стандартен обхват - +3 лв +3 лв
+3 лв 
разширен обхват - +4 лв +4 лв
+4 лв 
ФИКСИРАН АДРЕС IPv4
реално статично +3 лв +3 лв +3 лв
+3 лв 
ФИКСИРАНИ АДРЕСИ IPv6 реални динамични
безплатно безплатно безплатно безплатно

 


УСТРОЙСТВА ЗА УСЛУГИ PON 1 И PON 2 ПРИ ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

 МОДЕЛ ЦЕНА
PON ZTE 600
84 лв


ПРЕДПЛАЩАТЕ ПОЛУЧАВАТЕ ТИП АБОНАМЕНТ
12 месеца 24 месеца предплатен
8 месеца
14 месеца предплатен
5 месеца 8 месеца предплатен
3 месеца 4 месеца предплатен

 

* Всички цени са в лева с включен ДДС