текущ регион » София

пакетни услуги скорост предплатен
абонамент
срочен договор
12 месеца
срочен договор
24 месеца
ТВ СТАРТ
(над 30 канала)

-

6 лв.

при закупени устройства

10 лв. 9 лв.
ОГРАНИЧЕН
+ТВ СТАРТ
до 10 Mbit/s

12 лв.

при закупени устройства

14 лв.
12 лв.
ИКОНОМИЧЕН
+ТВ СТАРТ
20/50 Mbit/s

18 лв.

при закупени устройства

20 лв.
18 лв.
СТАНДАРТ
+ТВ СТАРТ
30/70 Mbit/s

20 лв.

при закупени устройства

23 лв.
20 лв.
ПРЕМИУМ
+ТВ СТАРТ
до 100 Mbit/s

26 лв.

при закупени устройства

31 лв. 26 лв.
PON 1
+ТВ СТАРТ
до 90 Mbit/s

24 лв.

при закупени устройства

28 лв. 25 лв.
PON 2
+ТВ СТАРТ
до 150 Mbit/s

30 лв.

при закупени устройства

38 лв. 33 лв.* При предплатен абонамент клиента закупува необходимото оборудване!
** При сключване на срочен договор, оборудването се предоставя от оператора за срока на договора!
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ
 
ТВ СТАРТ + РАЗШИРЕН
+5.00 лв.
DIEMA EXTRA
+5.99 лв.
ФИЛМОВ + ЕРОТИЧЕН
+2.00 лв.
Допълнителен приемник + каналите на първия приемник
+5.00 лв.

 

УСТРОЙСТВА ЗА УСЛУГИ PON 1, PON 2 И ТВ ПРИ ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

 МОДЕЛ ЦЕНА
PON ZTE 600 (устройство за PON1 и PON2)
84 лв

 

* Всички цени са в лева с включен ДДС

 Услугата телевизия се предоставя от gcn logo посредством мрежата на ComNet!